Epost / Hosted Exchange

Hvilken serverinformasjon skal jeg bruke for oppsett av epost?

Server for innkommende epost: tornado.email
IMAP-Port: 143 
POP3-Port: 110 
Krever passordgodkjenning. Brukernavn: Hele epostadressen (din@epostadresse.no)
Server for utgående epost: tornado.email
SMTP-Port: 587 
Krever passordgodkjenning. Samme brukernavn og passord som for innkommende server.

For å benytte tornado.email som SMTP på en printer må denne støtte USER-AUTH (autorisering med brukernavn/passord) og konfigureres iht. ovenforstående. Dersom printeren ikke støtter dette må du benytte linjeleverandør sin SMTP.

Hvilken serverinformasjon skal jeg bruke for oppsett av Hosted Exchange?

Server: cas-2015-12.ad.sdhosting.no OWA: https://mail.sdhosting.no

Angi hele din epostadresse som brukernavn i alle tilfeller. La ‘Domene’ stå blankt dersom din klient forespør denne informasjonen. Serveren krever kryptert tilkopling med SSL.