Følgende Outlook-versjoner kan benyttes:

  • Outlook 2016
  • Outlook 2013 SP1 eller senere
  • Outlook 2010 SP2 med oppdateringene KB2956191 og KB2965295